Turniej w tenisie stołowym z okazji 1 i 3 maja – Radziejów 2019

Po raz kolejny w Radziejowie rozegrany zostanie amatorski, otwarty turniej w tenisie stołowym z okazji 1 i 3 maja. Turniej ten zaplanowany jest na dzień 3 maja 2019 r. Organizatorem jest Ognisko TKKF 'Radziejowianka’ wspierana przy organizacji przez Miejski Zespół Szkół (MZS) w Radziejowie.

Start turnieju nastąpi o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej MZS im. Franciszka Malinowskiego w Radziejowie przy ulicy Szkolnej 28 (mapa).

Ubiegłoroczny turniej, który miał miejsce 1 maja przyciągnął 31 zawodników z samego Radziejowa i okolic jednakże pojawili się zawodnicy również z Płocka, Konina, Włocławka, Torunia, Ciechocinka, Ostrowa Wielkopolskiego i Bydgoszczy. System rozgrywek był mieszany przechodząc od podziału grupowego do systemu rosyjskiego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 691 330 381. Regulamin dostępny jest np. tutaj lub poniżej. Podsumowanie poprzedniej edycji jest dostępne np. tutaj.

Regulamin

REGULAMIN AMATORSKIEGO OTWARTEGO TURNIEJU W TENISA STOŁOWEGO RADZIEJÓW 2019 Z OKAZJI 1 i 3 MAJA

1.      Cel:   

 • Upowszechnianie gry w tenisa stołowego 
 • Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych, jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Udział jak największej ilości osób w aktywnym i czynnym życiu sportowym.
 • Integracja środowiska uprawiających tenis stołowy, bez względu na poziom sportowy

2.      Organizator:  

 • Ognisko TKKF „Radziejowianka”
 • Współorganizator Miejski Zespół Szkół w Radziejowie

3.      Termin i miejsce rozgrywek:

 • 3.05.2019 r.(piątek), Godzina 1000 – sala gimnastyczna MZS im. Franciszka Malinowskiego w Radziejowie ul. Szkolna 28  – tel.kontaktowy 691330381

4.      Uczestnictwo:

 • AMATORZY Turniej przeznaczony jest dla amatorów gry w tenisa stołowego oraz dla członków PZTS z przynajmniej 5 letnią przerwą w rozgrywkach ligowych.

5.      System rozgrywek:

 • System przeprowadzenia turnieju ustala organizator (grupowy), uzależniony jest od ilości zawodników biorących udział w turnieju. Rozstawienie zawodników poprzez losowanie.

6.      Sprawy finansowe:

 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

7.      Nagrody:

 • dla najlepszych przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe

8.      Postanowienia końcowe:   

 • Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju
 • Zawodnikom udostępnia się szatnie i natryski.
 • Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Komentarze są wyłączone

%d bloggers like this: