O nas

Sekcja Tenisa Stołowego w Brdowie

Sekcja Tenisa Stołowego w Brdowie swoją działalność oficjalnie zawiązała w dniu 7 kwietnia 2017 roku w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) przy Zespole Szkół w Brdowie (ZS) . Nastąpiło to za kadencji Romualda Czernickiego – ówczesnego Dyrektora ZS w Brdowie oraz Prezesa UKS. Inicjatorem powstania sekcji był Krzysztof Renkas, który objął funkcję przewodniczącego Sekcji. Swój duży udział miał również Tadeusz Czernicki – członek sekcji, który zainicjował rozmowy z Prezesem UKS-u oraz umożliwiał dostęp do sali sportowej przy ZS w godzinach wieczornych w celu przeprowadzenia spotkań i treningów.

Sekcja od początku swojego istnienia zrzesza dorosłych sympatyków tenisa stołowego oraz uczniów ZS w Brdowie. Na samym początku sekcja zrzeszyła dwudziestu członków i choć liczba ta jest zmienna jako trzon sekcji należy wymienić, poza wspomnianym już Krzysztofem Renkas oraz Tadeuszem Czernickim, Pawła Śledzińskiego, Marcina Nadolnego, Szymona Racinowskiego, Michała Racinowskiego, Tomasza Junkiert, Roberta Junkiert.

Treningi oraz obiekt sportowy

Treningi Sekcji odbywają się głównie na sali sportowej przy ZS w Brdowie. Liczba treningów dostosowywana jest do sezonu oraz harmonogramu zawodów. W najgorętszym okresie zimowym odbywały się nawet trzy treningi tygodniowo. W sezonie letnim liczba ta była redukowana do jednego treningu tygodniowo.

Zmianie ulegają również godziny rozpoczęcia w zależności od sezonu, z którym powiązana jest temperatura zewnętrzna oraz długość dnia. W sezonie letnim treningi odbywają się o godzinie 20:00 natomiast w sezonie zimowym rozpoczynają się już o godzinie 18:00. W okresie przejściowym (wiosna, jesień) treningi odbywają się o godzinie 19:00.

Dzięki wsparciu Wójta Gminy Babiak – Wojciecha Chojnowskiego, który od początku popierał inicjatywę powstania sekcji oraz jej rozwoju umożliwił nam zakup łącznie czterech nowych stołów z budżetu Gminy. Wsparcie finansowe pozwoliło nam również na zakup dodatkowego wyposażenia w postaci robota treningowego, piłek treningowych oraz płotków ograniczających pole gry. Działanie oraz rozwój sekcji dodatkowo wspomagają sami członkowie dzięki symbolicznym składkom członkowskim. Składki te pozwalają nam na posiadanie dodatkowego budżetu, z którego również finansujemy zakup kolejnych płotków, piłek, siatek do gry czy innych akcesoriów ułatwiających treningi takie jak np. kosze do zbierania piłek.

Zawody

Uczestnictwo

Mieszkańcy Brdowa i okolic jeszcze przed utworzeniem Sekcji uczestniczyli w zawodach tenisowych rozgrywanych na terenie naszej Gminy i nie tylko. To uczestnictwo po części było inspiracją do utworzenia Sekcji.

Przede wszystkim warto w tym momencie wymienić turniej Open rozgrywany na hali sportowej w Babiaku oraz zawody Sołeckie. Organizatorami tych imprez sportowych jest między innymi Stowarzyszenie Babiak 21, Rada Sołecka Sołectwa Babiak oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku. Imiennie należy wyróżnić tu Mariusza Prażanowskiego, który dokłada ogromnych starań aby imprezy te przebiegały w duchu sportowej rywalizacji.

Od czasu uruchomienia Sekcji, Brdów jest coraz liczniej reprezentowany na tych imprezach. W 2019 roku liczba chętnych była tak duża, iż Sołectwo Brdów było reprezentowane przez dwie drużyny czteroosobowe.

Członkowie sekcji swoje doświadczenie zbierają również na innych imprezach organizowanych poza terenem gminy np. w Kłodawie, Kole, Kutnie czy Starych Skoszewach (woj. Łódzkie).

Sekcja Tenisa Stołowego w Brdowie jako organizator zawodów

Naszą aktywność chcemy również wykazać poprzez organizację własnych zawodów sportowych. Zawody te są organizowane m.in. przy wsparciu finansowym uzyskanym ze środków dotacji z budżetu Gminy Babiak. Działania nasze poza aktywizacją przede wszystkim mieszkańców naszej Gminy oraz promocją tenisa stołowego mają również na celu promocję Brdowa.

Double Top Spin

W 2018 roku pojawiła się inicjatywa zorganizowania zawodów w tenisie stołowym rozgrywanych w grze podwójnej (debel/mikst). Była w tym obszarze pewna luka, którą postanowiliśmy wypełnić i tak 14 kwietnia 2018 roku odbyły się pierwsze otwarte zawody double Top Spin 2018. Mamy szczere chęci i zapał aby organizować te zawody co roku na wiosnę. Seria gry w debla jest skierowana do mieszkańców Gminy Babiak.

Top Spin

Dobry odbiór zawodów w grze podwójnej oraz chęć wyprowadzenia tenisa stołowego w naszym regionie z letniego marazmu zaowocowało przygotowaniem kolejnej edycji zawodów – Top Spin. Zawody te planowo będą również rozgrywane co roku jednakże w okresie jesiennym. Zawody te przewidują grę pojedynczą oraz są otwarte dla wszystkich zainteresowanych amatorów.

Grand Prix / Mini Liga

Aby osadzić tenis stołowy jeszcze mocniej w naszej Gminie oraz zachęcić wszystkie Sołectwa do regularniejszej aktywności przy stole tenisowym wspólnie ze Stowarzyszeniem Babiak21 pod kierownictwem Mariusza Prażanowskiego planujemy uruchomić kolejny rodzaj zawodów w formie Grand Prix lub Mini Ligi. Zawody te polegałyby na uczestnictwie 3-5 osobowych drużyn z terenu naszej Gminy w regularnych spotkań odbywających się na obiektach sportowych w Brdowie oraz Babiaku. W trakcie tych spotkań drużyny będą zbierały punkty przez kilka miesięcy z zaplanowanym finałem serii.

Chcieć to móc

W skrócie zrzeszamy członków, którzy kochają tę wymagającą dyscyplinę sportową przeplatając zmagania sportowe różnymi inicjatywami społecznymi. Od czasu startu naszej Sekcji minęło stosunkowo niewiele czasu, ale wiele się zmieniło i to na dobre. Chcemy więcej, chcieć to móc tak więc na pewno będzie więcej!

Jeśli wśród mieszkańców Brdowa, naszego Sołectwa czy też całej Gminy skrywają się jeszcze kolejni fani tenisa stołowego zapraszamy do kontaktu.