Draw Teams Soft

W paczce poniżej znajduje się autorski program do losowania zawodników i drużyn. Idea jest bardzo prosta i choć jest to pierwsza wersja (v 0.1) program sprawdził się już w trakcie naszych zawodów organizowanych w Brdowie.

Aby uruchomić program potrzebujemy mieć zainstalowaną Javę w wersji 1.8 (wystarczy środowisko uruchomieniowe JRE). Program uruchamiamy bezpośrednio przez plik *.jar lub plik start.bat.

Po uruchomieniu programu wskazujemy plik *.txt z danymi wejściowymi. Przykładowe pliki znajdują się w katalogu SampleData. Losowaniu poddawane są wiersze a dane przechowywane są w trzech kolumnach rozdzielonych tabulatorami dlatego możliwe jest wykorzystywanie np. spacji czy myślników.

Trzecia kolumna ma dodatkowe znaczenie a dokładniej jej pierwszy znak, który grupuje wiersze do sortowania – sortowanie odbywa się wewnątrz tych grup / poziomów zaawansowania co może ułatwić rozstawianie lepszych zawodników. Całość trzeciej kolumny może służyć jako ID zawodnika lub ID zespołu w grach podwójnych. Jeśli chcemy zagwarantować jednolite losowanie wystarczy wstawić w każdym wierszu identyczną literkę (np. 'A’).

Po wskazaniu pliku z danymi wejściowymi program zapyta nas o liczbę grup / plików wyjściowych. Wyniki losowania zostaną równomiernie podzielone pomiędzy te pliki z uwzględnieniem zastosowanych poziomów w trzeciej kolumnie (przy 16 zawodnikach gdzie 4 była wyróżniona jako poziom A dokonując podziału w 2 grupy w każdym z nich umieszczonych zostanie po dwóch zawodników na poziomie A). Domyślna i minimalna wartość to 1.

Dane można przygotować w Excelu lub innym arkuszu kalkulacyjnym kopiując zawartość trzech kolumn do pliku tekstowego (kolumny z arkusza automatycznie rozdzielane są tabulatorami).

Zapraszamy do dyskusji wskazując ewentualne uwagi lub propozycje udoskonalenia programu w komentarzach.

Komentarze są wyłączone

%d bloggers like this: